Transformational Breath

Tarot is een bijzonder spel kaarten dat je kunt gebruiken om uit een impasse te komen, om helderheid te verkrijgen over de situatie waarin je je bevindt, om met nieuwe ogen te kunnen kijken en je te laten verrassen, maar ook om daar te komen waar je blinde vlek, je schaduw zich laat zien. Een tarotlegging is een reis in beeldentaal. Ook een enkele kaart kan je al helpen, belangrijk is dan wel de vraag die je stelt, de intentie waarmee je kiest. Tarotkaarten spreken de verbeelding aan er zijn vele interpretaties mogelijk en verschillende lagen van interpretatie. Je kunt kaarten trekken voor eenvoudige kwesties als wel voor levenskwesties, een kaart kan je helpen voor een moment maar ook voor je gehele leven.

Ik kan je helpen met het helder formuleren van je vraag en met de interpretatie van de kaart(en), zelf werk ik met de Crowly tarot maar ook met andere kaarten als het Gaia orakel Toni Carmine Salerno een kaartspel met prachtige vrouwelijke symbolen en heldere beschrijvingen.

Comments are closed.