Afscheidsrituelen

Het loslaten van een geliefde is een intens  en soms gecompliceerd proces.  Een ritueel kan je helpen te markeren, je gevoelens rondom het afscheid legitiem te maken, bewust te worden en er uiting aan te geven.

Ik ben graag bij begrafenissen aanwezig maar ik begeleid ze niet, liever schep ik een veilige sfeer ervoor of erna met de meest intieme nabestaanden waarin ze hun gevoelens vrijelijk mogen uitspreken, hun stemmen mogen stokken en de tranen mogen vloeien.

Een scheiding nodigt doorgaans niet zo uit tot ritueel en het is moeilijk te bepalen wanneer je dat dan zou moeten doen. Desalniettemin wil ik het wel graag aanbevelen, uit eigen ervaring weet ik hoe groot de impact is van een scheiding zeker als er kinderen bij betrokken zijn. En al is het tien jaar na dato, dan nog kan een ritueel je helpen om los te laten, in het reine te komen met hoe het ging en wat er is, om te vergeven, jezelf en de ander, om te erkennen dat je mens bent en mag leren. Als je het samen kunt is dat mooi maar als dat niet kan dan kun je heel goed alleen of met één of enkele vrienden of vriendinnen in wie je vertrouwen hebt en die je steunen.

Comments are closed.